Ontmoeting

Het ontmoeten van gelijkgestemden is een belangrijke waarde van het lidmaatschap van de NVRD. Leden ontmoeten elkaar op bijeenkomsten en evenementen, bij de benchmarks en tijdens vergaderingen en overleggen. Begrippen die bij deze waarde horen zijn gezelligheid, vriendschap, het ‘wij-gevoel’, collegialiteit en genieten.

Congressen Kennisbijeenkomsten Regiobijeenkomsten Overige bijeenkomsten

Congressen

Gemeentelijk Grondstoffencongres

Met 520 deelnemers het best bezochte congres van 2018

Lees Meer

Gemeentelijk Grondstoffencongres

De dag na de gemeenteraadsverkiezingen ontmoetten meer dan 500 grondstofprofessionals elkaar in DeFabrique in Maarssen om bijgepraat te worden over de laatste ontwikkelingen in het gemeentelijk afval- en grondstoffenbeheer.

Afvalconferentie - Fort Voordorp

Vereniging Afvalbedrijven en de NVRD organiseerden ook dit jaar weer gezamenlijk De Afvalconferentie.

Lees Meer

Afvalconferentie - Fort Voordorp

Bijna 200 professional uit de branche ontmoetten elkaar op 3 oktober in Fort Voordorp in Groenekan. De conferentie stond onder leiding van dagvoorzitter Gerdi Verbeet. Belangrijk thema van deze editie was Europa. Vanya Veras van Municipal Waste Europe praatte de deelnemers bij over de belangrijke ontwikkelingen in het Europese beleid. Maar ook voedselverspilling en de Europese agenda waren onderwerpen die aan de orde kwamen. Filosoof Lisa Doeland nam de gasten mee de prullenbak in en vroeg zich af hoe zoveel verschillende dingen hetzelfde genoemd kunnen worden: afval. In de middag konden deelnemers verschillende sessies bijwonen, waaronder een masterclass van Diederik Samsom over de bijdrage van het klimaatbeleid aan de circulaire economie.

Nationaal Gladheidbestrijdingscongres

Op 19 april 2018 organiseerde de NVRD voor de twaalfde keer het Nationaal Gladheidbestrijdingscongres.

Lees Meer

Nationaal Gladheidbestrijdingscongres

Evenals twee jaar geleden ging het congres plenair van start met inspirerende presentaties, was er voldoende gelegenheid om kennis te maken met de nieuwste voertuigen en innovaties en kon worden gekozen uit een groot aanbod van verdiepende deelsessies. Het congres telde 428 deelnemers.

NVRD Jaarcongres Amsterdam

Op 30 en 31 mei organiseerde de NVRD in samenwerking met de gemeente Amsterdam haar jaarlijkse congres.

Lees Meer

NVRD Jaarcongres Amsterdam

Dit jaarcongres is sinds jaar en dag dé ontmoetingsplek voor professionals uit de afvalbranche. ‘De afvalsector maakt er wat van!’ was het centrale thema van het jaarcongres. De transitie naar een circulaire economie staat volop in de aandacht. De afvalsector speelt hierin een heel belangrijke rol. Inwoners blijken gemotiveerder te zijn om hun afval te scheiden als ze weten waarvoor ze het doen. Verschillende partijen lieten zien wat zij van afval kunnen maken. Ook werd een onderzoek gepresenteerd van Maurice de Hond naar de motivatie van inwoners om hun afval te scheiden. Dit jaar bezochten 369 deelnemers het Jaarcongres.

Kennisbijeenkomsten

Duurzame Inzetbaarheid en Veiligheid

Centrale thema van deze bijeenkomst was ‘Duurzame Inzetbaarheid en Veiligheid’.

Lees Meer

Duurzame Inzetbaarheid en Veiligheid

Tijdens de bijeenkomst nam Dura Vermeer de aanwezigen mee in het traject ‘Zien-Handelen-Leren’ waarmee zij de aandacht voor veiligheid binnen het bedrijf stevig heeft verbeterd. Het tweede deel van de bijeenkomst stond in het teken van Route2020: werknemers op weg naar een betere positie op de veranderende arbeidsmarkt. De aanwezigen maakten kennis met het project waarin medewerkers van inzamelingsbedrijven zich bewust worden van veranderingen op de arbeidsmarkt en uitgedaagd worden zelf stappen te zetten om duurzaam inzetbaar te blijven. Een filmpje kan hier worden bekeken: 

 

 

Locatie: Antropia, Driebergen 

Truckkartel

Aangezien ook onze branche naar alle waarschijnlijkheid geraakt is/wordt door de prijsafspraken binnen het truckkartel, kunnen NVRD-leden zich aansluiten bij de collectieve actie.

Lees Meer

Truckkartel

Tijdens deze informatiebijeenkomst werd een toelichting gegeven op het claiminitiatief. Er kwamen zaken aan de orde als: wat is precies een kartel, om wat voor soort trucks gaat het, wie is NL-truckkartel BV en haar partners en hoe wordt het claiminitiatief gefinancierd.

Locatie: - Regardz WTC Arnhem

Meer informatie in het Truckkartel dossier

Grenzen aan informatietechnologie

We kunnen niet zonder informatie. Continue wisselen wij informatie met elkaar uit en registreren wij informatie.

Lees Meer

Grenzen aan informatietechnologie

Mede door de komst van de AVG op 25 mei 2018 is er meer aandacht voor hoe wij met informatie om dienen te gaan. Zaken zoals ICT en privacy spelen een belangrijke rol bij informatie-uitwisseling. Deelnemers aan deze kennisbijeenkomst kregen inzicht in de AVG in relatie tot de afvalbranche. Daarnaast liet ethisch hacker Maarten Hartsuijker zien hoe kwetsbaar we zijn en maakte hij helder welke verbeterpunten op het gebied van ICT en privacy mogelijk zijn.

Locatie:  Regardz WTC Arnhem

Meer informatie in het Privacy dossier 

Communicatie

Op 15 november vond er een themabijeenkomst over communicatie en media plaats in Beeld en Geluid Hilversum.

Lees Meer

Communicatie

140 communicatieprofessionals luisterden naar een interessant programma met inspirerende sprekers. Margreet Reijntjes (presentatrice Radio 1) leidde de kennisbijeenkomst. Er waren sprekers namens Nederlandse Spoorwegen, Hogeschool Journalistiek, The Bigstory en Het Groene Brein. Daarnaast deelden verschillende leden hun ervaringen op communicatiegebied.

Locatie: Beeld en Geluid, Hilversum

Downloads samenvatting per spreker.

Regiobijeenkomsten

Midden Nederland (11 januari)

Een bijeenkomst waar de inzameling en recycling van kunststoffen centraal stond. Nederlandse burgers scheiden hun kunststoffen boven verwachting goed en de eerder afgesproken doelstellingen worden grotendeels gehaald.

Lees Meer

Midden Nederland (11 januari)

Een bijeenkomst waar de inzameling en recycling van kunststoffen centraal stond. Nederlandse burgers scheiden hun kunststoffen boven verwachting goed en de eerder afgesproken doelstellingen worden grotendeels gehaald.

Belangrijk is de afzet van door gemeenten ingezamelde kunststoffen. Een bijeenkomst in het teken van kwaliteit, niet-verpakkingen en PET-trays.

Locatie: Morssinkhof Rymoplast Lichtenvoorde
Datum: 11-1-2018
Deelnemers: 35

Noord-Nederland (15 maart)

Het leidende thema van deze regiobijeenkomst was gedragsbeïnvloeding.

Lees Meer

Noord-Nederland (15 maart)

Hoe motiveren we bewoners om afval te scheiden? Toverwoord hierbij is gedragsbeïnvloeding. Het blijkt dat bepaalde factoren, bijvoorbeeld de kleur van een bak, bewoners motiveren om meer afval te scheiden terwijl andere factoren juist een averechts effect hebben. Kennis over afval scheiden en de overtuiging dat het eigen gedrag zinvol is, hebben hierbij ook een grote invloed.

Locatie: NHL Stenden Hogeschool
Datum: 15-3-2018
Deelnemers: 32 deelnemers

Zuid-Holland (25 april)

Hoe gaan we om met medicijnafval? Is het uitgesteld huishoudelijk afval of bedrijfsafval en welke afspraken heeft de gemeente met apothekers? Kan het ingeleverd worden op het afvalbrengstations?

Lees Meer

Zuid-Holland (25 april)

De bezoekers aan deze bijeenkomst werden door vertegenwoordigers van het ministerie van I&W en van de KNMP (de Beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers) bijgepraat over het dossier, de doelen, de wensen en de kansen.

Locatie: Zuid-Holland
Datum: 25-4-2018
Bezoekers: 31 

Noord-Nederland (21 juni)

Nederland circulair in 2050 is Rijksbeleid. Van ‘Afval Naar Grondstof’ is dé ambitie.

Lees Meer

Noord-Nederland (21 juni)

Nederland circulair in 2050 is Rijksbeleid. Van ‘Afval Naar Grondstof’ is dé ambitie. Het uitvoeringsprogramma VANG streeft naar 75% gescheiden huishoudelijk afval en 100 kilogram restafval per inwoner, per jaar in 2020. We hebben dus nog maar twee jaar te gaan… Inmiddels zien we de hoeveelheid restafval dalen en tegelijk de kwaliteit van de deelgrondstofstromen soms afnemen. Hoe komen we samen tot het ultieme doel, te weten: gescheiden herbruikbare grondstoffen? Deze vraag stond centraal tijdens de regiobijeenkomst van Noord-Nederland op 21 juni.

Locatie: Attero
Datum: 21-6-2018
Deelnemers: 30 

Zuid-Nederland (3 juli)

Tijdens deze bijeenkomst stond de aanpak in vier gemeenten centraal. Omdat bijplaatsingen primair een gedragsprobleem is, werd de kennisbijeenkomst geleid door gedragskundige Anjo Travaille.

Lees Meer

Zuid-Nederland (3 juli)

De volgende onderwerpen passeerden de revue: Milieuperrons en bijplaatsingen (Maastricht), Opruimen, monitoren en bijsturen (Tilburg), Verboden te storten (Eindhoven) en de Rotterdamse Aanpak.

Locatie: Textielmuseum
Datum: 3-7-2018
Deelnemers: 56 

Midden-Nederland (5 juli)

De KWD-sector bestaat uit ruim 1 miljoen bedrijven in overheid, onderwijs, vrije tijd, vervoer, winkels, horeca, handel, zorg en zakelijke dienstverlening. Deze sector produceert 5,3 miljoen ton afval per jaar.

Lees Meer

Midden-Nederland (5 juli)

De KWD-sector bestaat uit ruim 1 miljoen bedrijven in overheid, onderwijs, vrije tijd, vervoer, winkels, horeca, handel, zorg en zakelijke dienstverlening. Deze sector produceert 5,3 miljoen ton afval per jaar. Daarvan wordt nu nog maar de helft gerecycled. Binnen de pilot Beloningssystemen en binnen het kader van het VANG-programma Buitenshuis worden al initiatieven genomen tot gescheiden inzameling van (bedrijfs)afvalstromen. Hoe verder? Dat werd in een presentatie tijdens deze regiobijeenkomst toegelicht. Ook werd een bezoek gebracht aan binnenstadservice Nijmegen ene cityhub voor stadslogistiek.

Thema: ‘Afvalscheiding bij KWD-bedrijven’  
Locatie: Goffertstadion Nijmegen
Datum: 5-7-2018
Deelnemers: 26 

Zuid-Holland (19 september)

Tijdens deze regiobijeenkomst werd een bezoek gebracht aan Gemaal Westersingel. Deelnemers kregen een presentatie over de wateropgave van Rotterdam en een rondleiding in de kelder van het pompgemaal.

Lees Meer

Zuid-Holland (19 september)

Tijdens deze regiobijeenkomst werd een bezoek gebracht aan Gemaal Westersingel. Deelnemers kregen een presentatie over de wateropgave van Rotterdam en een rondleiding in de kelder van het pompgemaal. Ook werd een bezoek gebracht aan de Basculekelder van de Erasmusbrug voor een rondleiding en presentatie. Aansluitend werd er een bezoek gebracht aan het drijvend park http://recycledpark.com, voordat de groep afsloot met een diner bij Café Rotterdam.

Locatie: Gemaal Westersingel
Datum: 19-9-2018
Deelnemers: 36 

Zuid-Nederland (25 oktober)

Informatie- en communicatietechnologie spelen een steeds grotere rol in de maatschappij en dus ook in onze sector. Efficiënte afvalinzameling en beheer van de openbare ruimte zonder automatisering en de juiste stuurinformatie is niet meer denkbaar.

Lees Meer

Zuid-Nederland (25 oktober)

Informatie- en communicatietechnologie spelen een steeds grotere rol in de maatschappij en dus ook in onze sector. Efficiënte afvalinzameling en beheer van de openbare ruimte zonder automatisering en de juiste stuurinformatie is niet meer denkbaar. Wat zijn de trends en ontwikkelingen, wat is haalbaar en zinvol, waar lopen we tegenaan en wat zijn de trends in automatisering en de gevolgen voor onze sector? Deze vragen stonden centraal op de kennisbijeenkomst ‘Automatisering en informatiemanagement’.

Locatie: Goederenloods Goes
Datum: 25-10-2018
Deelnemers: 56 deelnemers

Noord-Nederland (1 november)

Een leven zonder afval. Hoe krijgen we dát voor elkaar? Zero waste, een afvalloze samenleving; termen die steeds vaker gebruikt worden en die verwoorden waar we elke dag mee bezig zijn.

Lees Meer

Noord-Nederland (1 november)

Een groeiende groep Nederlands maakt serieus werk van het leven zonder afval. De overheid maakt duidelijk dat het maatschappelijk van groot belang is om afval her te gebruiken. Maar voor de gemiddelde bewoner, die dagelijks geconfronteerd wordt met dubbel verpakte boodschappen in de supermarkt blijft het lastig. Dit onderwerp stond dan ook centraal op de agenda van deze regiobijeenkomst.

Locatie: Gift City Zwolle
Datum: 1-11-2018
Deelnemers: 46 

Overige bijeenkomsten

Studiereis Oslo

Van 7 tot en met 9 maart 2018 organiseerde de NVRD in samenwerking met de Noorse zusterorganisatie Avfall Norge en de gemeente Oslo een inspirerend studiebezoek aan Oslo.

Lees Meer

Studiereis Oslo

De groep bezocht presentaties bij Avfall Norge, de gemeente Oslo en ROAF, en bracht onder andere een werkbezoek aan een nieuwe mechanische sorteerinstallatie voor sortering van restafval, een stedelijke inpandige milieu-straat en een recycling-centrum.

Ledenbijeenkomst Raamovereenkomst Verpakkingen - Hilton Amsterdam

Op 30 mei, voorafgaand aan de ALV, vond in Amsterdam een ledenbijeenkomst plaats over het verpakkingendossier.

Lees Meer

Ledenbijeenkomst Raamovereenkomst Verpakkingen - Hilton Amsterdam

Aanleiding van deze speciale ledenbijeenkomst waren de onduidelijkheden rond de tussentijdse evaluatie, de verschillende regiemodellen die werden aangeboden, de uitvraag naar publieke inzet door VNG/NVRD en de verslechterde relatie tussen gemeenten en het verpakkende bedrijfsleven. Tijdens deze bijeenkomst zijn leden bijgepraat over de discussies en gesprekken die gevoerd werden. Daarnaast presenteerden we tijdens deze bijeenkomst ook de eerste resultaten van de VNG-ledenpeiling naar de knelpunten bij onder andere de ketenregie.

Brainstormbijeenkomst Duurzaam Wagenpark - NVRD

Hoe kan de NVRD haar leden ondersteunen bij het opzetten van een duurzaam wagenpark?

Lees Meer

Brainstormbijeenkomst Duurzaam Wagenpark - NVRD

De NVRD merkt dat verduurzaming van afval- en reinigingsvoertuigen volop in ontwikkeling is. Wij merken ook dat er binnen de branche nog veel winst te behalen valt als het gaat om CO₂-besparing, zero-emissie brandstoffen, schone lucht etc. De vraag die tijdens deze brainstormbijeenkomst dan ook centraal stond, was: hoe kan de NVRD haar leden ondersteunen bij het opzetten van een duurzaam wagenpark? Waar staan leden als het gaat om het opzetten van een duurzaam wagenpark? Wat zijn de (toekomstige) mogelijkheden en ontwikkelingen? En hoe kunnen we gezamenlijk aan de slag gaan om verduurzaming te stimuleren en/of versnellen? De bijeenkomst heeft geresulteerd in een NVRD Platform duurzaam wagenparkbeheer met inmiddels ruim 35 deelnemers.

Netwerkbijeenkomst regio Nijmegen Route2020 – STOOM, Nijmegen

Vanaf 2020 is de werkgever medeverantwoordelijk voor het voorkomen en oplossen van werkeloosheid.

Lees Meer

Netwerkbijeenkomst regio Nijmegen Route2020 – STOOM, Nijmegen

Vanaf 2020 is de werkgever medeverantwoordelijk voor het voorkomen en oplossen van werkeloosheid. Het project Route2020 wil samenwerkingsverbanden creëren voor in- en doorstroom van werknemers voor bedrijven uit dezelfde regio.

Doel van dit netwerk:

  • elkaar voorzien van uitwisseling van kennis en profiteren van elkaars expertise;
  • elkaar voorzien van uitwisseling van personeel (minder inzet nodig van uitzendkrachten);

het samen organiseren van opleidingen zodat je een groep kunt vormen met medewerkers vanuit verschillende bedrijven.

Meer informatie www.route-2020.nl 

Young professionals bijeenkomsten

Young NVRD werd in 2015 opgericht, met als doel om de afvalbranche uiteindelijk overbodig te maken. Momenteel zijn er bijna 100 Young Professionals vanuit de gehele branche aan dit netwerk verbonden.

Lees Meer

Young professionals bijeenkomsten

Ieder jaar organiseert het bestuur van Young NVRD drie bijeenkomsten. Momenteel bestaat het bestuur uit voorzitter Machteld Woudenberg (Avalex), Frank Donkers (gemeente Utrecht), Rik Hardenberg (ROVA), Sigrid Schuurmann (gemeente Rotterdam) en Suzie van de Pas (NVRD).

 

In 2018 vonden de volgende bijeenkomsten plaats:

1) Futurumshop/Apenheul (35 deelnemers): de bijeenkomst begon bij Futurumshop, de grootste online sportretailer van Nederland. Hoe richt dit bedrijf de logistiek op een duurzame manier in? Aansluitend gingen we naar de Apenheul, waar ons alles werd verteld over de overeenkomsten tussen apen en het bedrijfsleven.

2) Blue City, Rotterdam (35 deelnemers): in het oude Tropicana luisterden we naar de verhalen van Frans Taminau en Emma van der Leest, beide ondernemer in de Circulaire Economie. Een rondleiding door het pand liet ons zien welke vooruitstrevende ideeën in Blue City werkelijkheid worden.

3) Kliko EuroBins, Veenendaal (30 deelnemers): tijdens deze bijeenkomst gingen we dieper in op de digitalisering van de branche. Zo luisterden we naar een presentatie van Esri Nederland, over het onderwerp Smart City. Olaf Prinsen schetste de vier toekomstscenario’s van de NVRD. We sloten af met een demonstratie van Kliko EuroBins.

 

Voor 2019 staan wederom drie bijeenkomsten op de agenda. De eerste bijeenkomst staat gepland op 10 mei en zal waarschijnlijk in Zwolle plaatsvinden. Het thema van deze bijeenkomst is ‘de afvalvrije school’.

VANG bijeenkomsten georganiseerd door NVRD

In 2018 vonden zes bijeenkomsten in het kader van VANG plaats.

Lees Meer

VANG bijeenkomsten georganiseerd door NVRD

In 2018 vonden zes bijeenkomsten in het kader van VANG plaats.

  • 30 januari: VANG Kennisplatform (8 deelnemers)
  • 6 april: Milieustraten, Almere (29 deelnemers)
  • 10 april: Milieustraten, Almere (30 deelnemers)
  • 19 juni: Handhaving, Rotterdam (19 deelnemers)
  • 20 september: Optimaliseren textielinzameling, Zaanstad– stof tot nadenken (37 deelnemers)
  • 30 oktober: Omgekeerd Inzamelen, Arnhem (39 deelnemers)